KennisKaravaan

Wilt u leren en ontwikkelen? Uw kennis op uw vakgebied delen?

Binnen de KennisKaravaan bieden we expertise van professionals aan aan vrijwilligers en medewerkers in het maatschappelijke domein. Die kunnen dat door hun beperkte budget vaak zelf niet kunnen bekostigen.

De Kenniskaravaan is een serie maandelijkse workshopavonden met open inschrijving over een inhoudelijk thema. Bestemd voor besturen en actieve leden van maatschappelijke instellingen en netwerken.

De workshops vinden op wisselende locaties plaats: bij een bedrijf of een maatschappelijke instelling die eerder aan een workshopavond heeft deelgenomen.

De Uitdaging verzorgt de input van ondernemers en professionals. De steunpunten voor vrijwilligerswerk verzorgen de werving van deelnemers, de inschrijving en de bijdragen uit het maatschappelijke veld. In hun netwerk peilen zij voortdurend aan welke vaardigheden en kennis behoefte is. De Uitdaging en steunpunten verzorgen samen de p.r., zoals flyers en persberichten.

De Kenniskaravaan is een beproefd concept om op laagdrempelige wijze zoveel mogelijk lokale maatschappelijke impact te genereren. Voor workshopthema’s worden professionals aangetrokken die over (beroepsmatige) expertise op het betreffende terrein beschikken en bereid zijn deze te delen met het maatschappelijke veld.

Niet alleen maatschappelijke organisaties hebben voordeel bij de KennisKaravaan. Het levert de aanbiedende organisaties ook iets op: bijvoorbeeld gelegenheid om expertise te toetsen, een nieuw trainingsprogramma uit te proberen of naamsbekendheid te vergroten.  Omdat zoveel organisaties betrokken zijn, is de impact groot en is het voor de regionale pers aantrekkelijk om erover te publiceren.

De Kenniskaravaan is actief in meerdere regio’s. Het concept is enkele jaren geleden ontwikkeld door het Steunpunt Vrijwilligerswerk in de Gemeente Tynaarlo en doorontwikkeld in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk in de Gemeente Haren en de Haren-Tynaarlose Uitdaging. Inmiddels kan de Kenniskaravaan in deze regio maandelijks rekenen op zo’n 20 tot 30 enthousiaste deelnemers.

Aangeboden workshopthema’s liggen bijvoorbeeld op het terrein van juridische en organisatorische zaken (oprichten stichting, verzekeringen, wetgeving), communicatie (persbenadering, inzet social media), de inzet van vrijwilligers (werven en binden, coachen, oplossingsgerichte en creatieve overlegvormen) en omgaan met specifieke (klant)groepen (dementie, intercultureel, gewenst gedrag).

Kijk bij Agenda voor een overzicht van het lokale programma in deze periode.