Kennisbank

Kenniskaravaan

Mogelijk heeft u interesse om uw expertise en/of netwerk aan te wenden en in samenwerking met regionale Uitdagingen interessante workshops aan te bieden voor maatschappelijke instellingen en netwerken. We willen graag samen met u bijdragen aan versterking van de lokale samenleving door expertise uit het bedrijfsleven in te zetten voor competentieontwikkeling binnen het maatschappelijke veld.

De Kenniskaravaan betreft een serie maandelijkse workshopavonden met open inschrijving rondom een inhoudelijk thema bestemd voor besturen en actieve leden van maatschappelijke instellingen en netwerken die dat door hun beperkte budget vaak zelf niet kunnen bekostigen. De workshops vinden plaats bij steeds wisselende gastgevers: bij voorkeur een bedrijf of maatschappelijke instelling die eerder als deelnemer heeft geparticipeerd. We streven ernaar om deelname zowel als training en gastgeving met gesloten beurzen te realiseren.

Een lokale Uitdaging verzorgt de input van ondernemers en professionals. Regionale Steunpunten Vrijwilligerswerk verzorgen de werving van deelnemers en de inschrijving. Daarnaast peilen zij regelmatig in het maatschappelijke veld welke vraagstukken zijn geholpen met competentieontwikkeling. Uitdagingen en Steunpunten verzorgen samen de p.r., zoals flyers en persberichten voorafgaand en na afloop van workshops.

De Kenniskaravaan is een beproefd concept om op een laagdrempelige wijze zoveel mogelijk lokale maatschappelijke impact te genereren. Voor workshopthema’s worden professionals aangetrokken die over (beroepsmatige) expertise op het betreffende terrein beschikken en bereid zijn deze te delen met het maatschappelijke veld. Ook biedt de Kenniskaravaan ondernemers en professionals gelegenheid om hun expertise of bijvoorbeeld nieuwe trainingsprogramma’s te toetsen of uit te proberen in de praktijk. Het gastgeven aan en/of inhoudelijk verzorgen van een workshop geeft exposure aan het betreffende bedrijf en vergroot de maatschappelijke voetafdruk. Doordat persberichten door de organiserende partijen zelf worden geschreven en er zoveel organisaties bij betrokken zijn, is het voor de regionale pers aantrekkelijk om erover te publiceren.

De Kenniskaravaan is actief in meerdere regio’s. Het concept is enkele jaren geleden ontwikkeld door het Steunpunt Vrijwilligerswerk in de Gemeente Tynaarlo en doorontwikkeld in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk in de Gemeente Haren en de Haren-Tynaarlose Uitdaging. Inmiddels kan de Kenniskaravaan in deze regio maandelijks rekenen op zo’n 20 tot 30 enthousiaste deelnemers.

Aangeboden workshopthema’s liggen bijvoorbeeld op het terrein van juridische en organisatorische zaken (oprichten stichting, verzekeringen, wetgeving), communicatie (persbenadering, inzet social media), de inzet van vrijwilligers (werven en binden, coachen, oplossingsgerichte en creatieve overlegvormen) en omgaan met specifieke (klant)groepen (dementie, intercultureel, gewenst gedrag).

Indien u meer informatie wenst, neemt u dan contact op met de Nederlandse Uitdaging of met Gerni Luttikhuis, manager van de Haren-Tynaarlose Uitdaging.

Bekijk onze vraag en aanbod overzichten