Agenda

30 juni 2020

Er staan vooralsnog geen publieke activiteiten gepland
Al onze publieke evenementen komen helaas tot 1 september 2020 te vervallen. Wat u heeft gemist zijn onze maandelijkse workshops in het kader van de Kenniskaravaan. Zie voor een overzicht bijgaand programma. Wanneer activiteiten en workshops worden hervat, vermelden wij dat op deze site. Flyer Kenniskaravaan voorjaar 2020
2 juli 2020: HT Uit-Dag met actief betrokkenen
Hoe kunnen we ons als ondernemers en professionals blijven inzetten voor de wensen en noden in onze regio van maatschappelijke organisaties en netwerken?
Vanuit een terugblik op de beursvloer van januari jl. en een schouw van de huidig situatie, verkennen we onze  toekomst. Invalshoeken: identiteit, sponsoren en netwerk, p.r. en activiteiten. Dit doen we o.l.v. Anne Heleen Bijl, matchgroeplid en eigenaar van Creatieve Consultancy in Noordlaren. Daarnaast zetten we in op matching van openstaande vragen en aanbod. 
Voor: matchgroep en bestuur Haren-Tynaarlose Uitdaging.
Hoe laat: 14.00 – 21.00 uur
Waar: we zijn te gast bij Chez Antoine van Ton Jansse in Zuidlaarderveen.
Augustus 2020: Bestuursvergadering
Heeft u een maatschappelijke vraag of aanbod?
Wij helpen graag! Dien bij ons uw vraag en aanbod in voor bijvoorbeeld spullen, faciliteiten, helpende handen en kennis. Informatie: info@harentynaarloseuitdaging.nl