Workshop ‘Goede Zaken’ succesvol

20 september 2016

PERSBERICHT

Workshop ‘Goede Zaken’ succesvol
Hoe anders denken door vrijwilligersorganisaties geld oplevert

De workshop Goede Zaken voor maatschappelijke organisaties, die de Haren-Tynaarlose Uitdaging in samenwerking met de Rabobank en de Steunpunten voor Vrijwilligerswerk in de gemeenten Haren en Tynaarlo organiseerde op 14 september jl., oogstte enthousiaste reacties.

Het is voor verenigingen en instellingen erg aantrekkelijk om samenwerking met bedrijven te zoeken. Bij de Goede Zaken workshop leerde trainster Reggy Broekhuijse de deelnemers waarom, en hoe zij dit op een goede manier kunnen doen. De kernboodschap van de workshop bestond uit drie zaken.

Ten eerste: denk bij samenwerking met bedrijven niet alleen in geld. Bedenk wat u nodig heeft om uw doelen te bereiken. Maak hierbij gebruik van de 5 M’s (mensen, middelen, media, massa en munten).

Ten tweede: bedenk wat de meerwaarde is die u bedrijven kunt bieden.

Ten derde: ga na van welke bedrijven de doelstelling nauw aansluit bij de activiteiten/projecten van jouw vereniging of organisatie.

Iedere organisatie bracht zowel zijn vraag als aanbod in kaart. De deelnemers benoemden hun wensen in termen van mensen (handen en expertise) en middelen. In kleine groepen werd ook nagedacht over bedrijven waarbij de interesse voor samenwerking kan worden gewekt. Zo was er een stichting die een buitengewone vergaderlocatie aanbiedt om zo een klus geklaard te krijgen, en een vereniging die graag een paar dagdelen advies wenst op het gebied van marketing en ondernemerschap.

Eye-opener

Voor veel deelnemers was het een eye-opener om zich meer bedrijfgericht te presenteren, organisatiewensen te verfijnen en te leren een wederaanbod te formuleren.

Bedrijven zijn vaak op zoek naar maatschappelijke organisaties om invulling te geven aan hun ‘nabuurschap’ of maatschappelijkbetrokken ondernemen. De Haren-Tynaarlose Uitdaging is ook vanuit deze ambitie door ondernemers opgericht. Een bedrijf kan hier spullen, kennis en helpende handen aanbieden en op die manier tegemoet komen aan de vraag van een stichting, vrijwilligersorganisatie of instelling. Dat dit positieve publiciteit genereert is een mooi neveneffect!

Bent u nieuwsgierig naar wat u kunt bieden of vragen? Meer informatie is te vinden op www.harentynaarloseuitdaging.nl. U kunt ons ook bellen: 06 49 38 70 50 (Gerni Lutttikhuis, manager Haren-Tynaarlose Uitdaging)

IMG_0322 (2)

Afbeelding 1 van 2