22/11 Duurzaam Ondernemen Haren

Onze Uitdaging werkte op 22 november jl. samen met Ondernemend Haren, Stichting Geef Kleur, Noorden Duurzaam en Coöperatie Haren Duurzaam i.o. om Harense ondernemers te informeren over maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen, de betekenis daarvan voor hun eigen bedrijf en kansen voor de lokale gemeenschap. Het werd een geanimeerde avond met bijna 60 deelnemers en een smakelijk buffet dat werd aangeboden door gastheer Postillion Hotel Haren. De avond smaakt naar een vervolg!   

Wethouder Michiel Verbeek meldde in zijn openingswoord dat trots te zijn op het feit dat onlangs de Gebiedstafel Haren is opgericht (spin-off van Noorden Duurzaam) om duurzame oplossingen te vinden voor lokale kwesties. De Uitdaging neemt daar via matchgroeplid Vyvoy ook aan deel. 

Vervolgens hield lector Niels Faber een betoog over maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hoe wij meer duurzaam met onze wereld om moeten en kunnen gaan: de bevolkingssamenstelling wijzigt (vergrijzing), de globale machten wijzigen (verschuiving naar het oosten), toenemende urbanisatie en bewoning van kustgebieden (leegloop platteland en binnenland) en technische doorbraken (o.a. Internet of Things, 3D). Er komen meer mogelijkheden voor ‘zelf productie economie’ (b.v. 3D-printing en zonnepanelen) en er is een maatschappelijke ontwikkeling zichtbaar van meer gebruik i.p.v. bezit (b.v. via Buurtbox Haren) en meer circulaire economie (b.v. in Haren Mijn Tafel en de Kringloopwinkel en Marktplaats). 

Aanwezigen werden aangespoord om op deze ontwikkelingen in te spelen en lokaal (meer) nieuwe businessmodellen te creëren. De deelnemers gingen rond verschillende thema’s met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we beter ‘brood op de plank” met meer plezier en minder afval verkrijgen en ruimte creëren voor innovaties? Optimaliseren, samenwerken, blijven proberen… 

Gesprekken gingen bijvoorbeeld over de Groene Key van het Postillion Hotel (de Uitdaging is er welkom!), hun koffiedik waarop champignons worden geteeld, plannen van winkeliers om mensen met een beperking een werkervaringsplaats te gunnen, het aanschaffen van kerstattenties bij lokale duurzame ondernemers (b.v. Wereldwinkel) en de oprichting van een lokale energiecoöperatie. Het netwerken heeft diverse duurzame verbindingen verstevigd en tot stand gebracht!  

Zie voor meer informatie:

http://www.ondernemendharen.nl/onze-koffiedik-wordt-geruild-tegen-oesterzwammen/

http://www.slideshare.net/RonaldZuidema/ondernemend-haren-duurzaamheid-bijeenkomst

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”3″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_imagebrowser” ajax_pagination=”1″ order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Pin It on Pinterest

Share This